Podučavanje

coaching.jpg

- podučavanje za probe, takmičenja, ispite

Kao solista, muzičar i pedagog sa iskustvom na mnogobrojnim inostranim konzervatorijumima i visokim školama, u stanju sam da pružim profesionalnu dopunu i da pomognem profesionalcima za pripremu probnih izvedbi, takmičenja, diplomskih ispita.

- Metodičko savetovanje

Mnogo vežbanja, a nizak rezultat ? – Analiza i intervencija po osnovu metode učenja.

- Napredni seminari za pedagoge

- Ekspertize i savetovanje pri kupovini i prodaji instrumenata. Ja Vam sviram u sali, a Vi slušate

Vaš instrument kao antikvitet, akcija, alat za profesiju, pratilac u slobodnom vremenu

Studije do diplome sa Bachelor ili Master of Arts:

- Klasična koncertna oblast violina, kamerna muzika na Prayner konzervatorijumu u Beču i Jazzviolina na Vienna konzervatorijumu.

- Privatni ispiti / termini po dogovoru

Pojedinačni ispit u zavisnosti od vrste ispita po času 50€ pa naviše

Masterklase, konsalting na muzičkim školama, konzervatorijumima, univerzitetima: oko 200€ po danu (max. 5 časova) dodajući putovanje, hotel i dnevnicu.

Konsalting instrumenata: 10% kupovne cene