Pedagog

Der Pädagoge

Kamernomuzički majstor i period kurseva imao je na Sibelius akademiji Helsinki, centralnoj muzičkoj školi St. Petersburg u kombinaciji sa St. Petersburg konzervatorijumom, Visoku muzičku školu Dansing, na konzervatorijumu Helsinki i drugim finskim konzervatorijumima (danas Visoke stručne škole), međunarodne letnje akademije.

Majstorski kursevi za violinu: Pored toga, što je već pomenuto, da ga je Ministarstvo inostranih poslova Austrije poslalo, kao gostujućeg docenta na majstorske klase za violinu i kamernu muziku na centralno-azijski konzervatorijum Almaata-Kazahstan, Biškek-Kirgizija, Ašgabad-Turkmenistan, i Jerevan-Armenija,

Ponovo majstorski kursevi za violinu na Muzičkom univerzitetu Beč

1984.-89. pedagoška delatnost na konzervatorijumu Helsinki. Od 1986.-2005. lektor i upravnik sektora na muzičkom institutu sa govornim švedskim jezikom za podsticaj talenata južne Finske
od 2006. docent na Prayner- konzervatorijumu, Beč za violinu koncertne struke i na Vienna konzervatorijumu za pedagogiju i jazzviolinu.

Član komisije kod takmičenja violinom kao npr.:

Međunarodno Brahms- takmičenje Pörtschach,
Utschitel i Utschenik, moskovski konzervatorijum
Međunarodno takmičenje Toljatti ( Rusija)
2006. Prima la Musica u Beču.